Gangway & Muster Control

Gangway Control System е сигурен и гъвкав метод за съхранение на данни за екипажа, пътниците и посетителите и предоставя отчети в реално време за това кой е на борда и кой на брега, докато Muster Contro.