Gangway Control

VingCard Gangway Control System е сигурен и гъвкав метод за съхранение на данни за екипажа, пътниците и посетителите и предоставя отчети в реално време за това кой е на борда. Както се изисква от правилата на ISPS за пътнически и търговски плавателни съдове.