Защо Минибаровете Polarbar?

Качество
Минибаровете Polarbar са конструирани изключително качествено, така че да отговарят на най-новите стандарти за охлаждане за стайни минибарове.

Дизайн
Минибаровете Polarbar са проектирани като свободно стоящи уреди или за монтаж в шкафове и други подобни решения. Минибаровете се предлагат в 3 съвременни дизайна, които съответстват на Вашите хотелски стаи.

Технология
Минибаровете Polarbar са разработени въз основа на експертните познания в областта и ни позволяват да препоръчаме най-добрата технология за Вашия хотел.

Околна среда
Минибаровете Polarbar се произвеждат съгласно философията за възможно най-ефективно оползотворяване на всички ресурси с минимално въздействие върху околната среда. Използването на екологично отговорен циклопентан при производството на изолацията в комбинация с ниската консумация на електроенергия, голямото вътрешно пространство и изцяло безшумната работа правят минибаровете Polarbar четворен победител: икономичност, качество, гъвкавост, отлично съотношение цена-качество.

Всички продукти разполагат със CE сертификация и се произвеждат съгласно стандартите ISO9001:2000 и ISO14000, както и съгласно разпоредбите относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Искате ли да знаете повече за нашата иновативна технология?

Натиснете тук, за да се свържете с представител за България