Морски брави

Механични брави серия 53 – неръждаема стомана. неръждаема стомана. Всички брави VingCard от неръждаема стомана са симетрични и с идентични размери. Цялостната стандартизация позволява последователно рязане и пробиване на врати и каси, преди да бъдат избрани бравите, дръжките и шилдовете. Също така е предимство това, че видът брава може да бъде сменен, без да се налага повторно рязане или пробиване.