Gangway Control System

Het VingCard Gangway Control systeem is een veilige en flexibele methode voor het opslaan van bemanning, passagiers- en bezoekersgegevens en het verstrekken van real-time statusrapporten van wie aan boord en aan land is, zoals vereist door de ISPS-voorschriften voor passagiers- en handelsschepen. De Gangway Control is ingesteld op de gangway of andere geschikte locatie. Het systeem bestaat uit:

• Laptop/ PC
• Gangway Control software
• camera
• RFID kaart scanner
• RFID kaart printer en encoder
• 200 blanco kaarten
• Colour ribbon

Bemanning, passagiers en bezoekers zijn geregistreerd in het systeem waarbij een identificatiekaart wordt afgegeven met de foto van de persoon en een unieke ID dat is opgeslagen als een gedrukte streepjescode, gecodeerde magnetische streep of geprogrammeerde RFID-chip.

Meer weten over onze innovatieve technologie?

Klik hier om contact op te nemen met de lokale distributeur