Privacybeleid

Bij ASSA ABLOY Global Solutions en haar gelieerde bedrijven vinden we het belangrijk om de privacy van onze klanten en partners te beschermen. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe alle verzamelde informatie over u wordt verzameld, gebruikt en beschermd, wanneer en aan wie wij dergelijke informatie bekendmaken en welke keuzes u hebt over het gebruik van die informatie. De Privacyverklaring vindt u hieronder. We raden u aan om deze verklaring volledig door te nemen.

1. Uw persoonlijke gegevens

ASSA ABLOY verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens te beschermen. De privacyverklaring beschrijft:

(Klik op een link hieronder om rechtstreeks naar het relevante gedeelte van deze Privacyverklaring te gaan.)

1.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

1.2 Gebruik van uw persoonlijke gegevens

1.3 Overdracht van uw persoonlijke gegevens

1.4 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

1.5 Uw rechten

1.6 Wijzigingen in deze Privacyverklaring

1.7 Cookies

1.8 Beveiliging

Deze Privacyverklaring is specifiek van toepassing op de ASSA ABLOY-divisie die bekend staat als ASSA ABLOY Global Solutions en aan haar gelieerde bedrijven.  ASSA ABLOY Global Solutions fungeert als "gegevensverantwoordelijke" zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

1.1 Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij? 

Wij verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens van u omtrent:-

Accounts, antwoorden op uw verzoek en ondersteuning

- Wanneer u ons om informatie vraagt: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, mogelijk inclusief adres, landinformatie, e-mailadres en/of telefoonnummer dat u opgeeft om informatie bij ons te krijgen en de producten of diensten waarover u graag meer zou willen weten;

- Wanneer u toestemming geeft om u marketinginformatie of andere gevraagde informatie te sturen;

- Wanneer u een account aanmaakt om bij ons te bestellen: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, mogelijk inclusief adres, e-mailadres en/of telefoonnummer en bezorggegevens, evenals alle andere informatie die nodig is om de bestelling te verifiëren en uit te voeren, en de bestelgeschiedenis;

- Bij gebruik van onze applicaties, waaronder mogelijk het beheer van een van onze producten, tenzij anders vermeld: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, waaronder mogelijk adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord en andere relevante informatie om de toepassing in kwestie te gebruiken;

- Wanneer u toestemming geeft en onze mobiele toegangsapplicaties gebruikt, zullen we uw e-mailadres, reserveringsinformatie, accountinformatie, elektronische sleutel, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord verzamelen;

- Om klantenondersteuning te bieden met betrekking tot de producten en diensten die we leveren, moeten we contactinformatie verzamelen, waaronder mogelijk uw klantnummer of uw eigendomsnaam, en informatie over de ervaren problemen;

Enquêtes en Trainingen

- Bij het invullen van een enquête voor ons: uw contactgegevens en meningen en indrukken van onze diensten en producten, tenzij het om een anonieme enquêteaanvraag gaat. Als u anoniem bent, worden uw antwoorden niet opgeslagen met uw profiel.

- Wanneer u zich inschrijft voor een training en die voltooit: uw bedrijfsprofiel, uw naam, titel en contactgegevens, mogelijk inclusief adres, e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals alle bijbehorende transcriptiegegevens inclusief gevolgde lessen, voltooiingspercentage, enz.

Websites, Applicaties en Services

- Wanneer u onze websites, diensten of applicaties bezoekt en gebruikt, of aanvullende informatie accepteert: we verzamelen de statistische en anonieme gegevens van uw browsegedrag op de site en anonieme cookies. Dit omvat doorverwijsinformatie, uw toestel en browserinformatie, voorkeurstaal, bezochte pagina's, tijd besteed op elke pagina, links waarop werd geklikt om onze diensten aan te bieden en te verbeteren.

- Wanneer u onze websites bezoekt en het gebruik van cookies aanvaardt: we verzamelen IP-informatie om geolokaliseringsinformatie af te leiden nl. stad, op welke links u klikt, gebruikersvoorkeuren nl. welke gebruikers onze website wel of niet leuk vinden en toestelidentificatoren en dit helpt ons bij het verbeteren van onze dienst met gebruikersfeedback. Deze informatie wordt opgeslagen in gepseudonimiseerde gebruikersprofielen om statistische redenen, die door ons noch door onze service providers worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren.

- Wanneer u akkoord gaat met het gebruik van re-marketing, tracking cookies of trackingtechnologieën kunnen onze reclameboodschappen verschijnen wanneer u andere websites of platformen bezoekt. We kunnen bijvoorbeeld de ”remarketing”-service Google Ads gebruiken om reclame aan u te richten op basis van eerder gebruik van onze website. Remarketing toont relevante reclame aangepast aan welke delen van onze website u hebt bekeken door een cookie te plaatsen op uw apparaat. De cookie wordt gebruikt om aan te geven dat ”Deze persoon deze pagina heeft bezocht, dus toon hem/haar reclame met betrekking tot die pagina.” We verzamelen ook informatie over onze reclamecampagnes om te begrijpen hoe vaak een reclameboodschap werd getoond aan elke gebruiker, hoe vaak gebruikers erop hebben geklikt. Met uw goedkeuring kunnen onze externe providers de informatie hierboven verder associëren met uw reclameprofiel en -voorkeuren, inclusief uw reclame-ID zoals Android Advertising ID (AAID) en Identifier for Advertisers (IDFA) van Apple.

Als u niet wenst deel te nemen aan onze Google Ad-remarketing, kunt u zich uitschrijven in Google Ads Preferences Manager. U kunt ook kiezen om externe aanbieders geen cookies meer te laten gebruiken door deze link te volgen.

- Wanneer u met ons communiceert op sociale media waaronder Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter en Google+: Verzamelen wij mogelijk uw bedrijfsprofielen, contactgegevens, andere relevante informatie en basisinformatie uit uw sociale netwerkprofiel. De basisgegevens die we ontvangen, kunnen afhankelijk zijn van de privacyinstellingen van uw sociale netwerkaccount; ze kunnen echter de bovenstaande en aanvullende beschikbare details bevatten.

Gegevens van kinderen

- Onze websites, apps, producten en interacties zijn bedoeld voor volwassenen. We verzamelen geen persoonlijke gegevens van personen waarvan we weten dat ze minder dan zestien (16) jaar zijn zonder de toestemming van een ouder of voogd.

- Als we ons ervan bewust worden dat persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt betrekking heeft op een kind in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, zullen we redelijke inspanningen doen om hun persoonlijke informatie zo snel mogelijk te verwijderen. Indien verwijdering niet mogelijk is, zal ASSA ABLOY Global Solutions ervoor zorgen dat deze persoonlijke informatie niet verder wordt gebruikt voor enig doel en evenmin wordt bekendgemaakt aan derden. Elke ouder of voogd kan contact met ons opnemen door gebruik te maken van de details in de sectie Contact met ons betreffende de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot hun kind.

Informatie die we van derden verzamelen

- We kunnen uw persoonlijke gegevens (inclusief contactgegevens) van uw werkgever ontvangen voor de hieronder nader gedefinieerde doeleinden.

- We ontvangen persoonlijke gegevens wanneer uw de diensten van onze klanten en partners gebruikt, zoals hotels, installatiediensten, verkooppartners, enz.

- We kunnen ook informatie over u ontvangen van andere ASSA ABLOY-concernondernemingen.

- We kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen van ASSA ABLOY Global Solutions-services of -producten waarmee u omgaat.

- We kunnen gegevens van derden verzamelen die informatie bevatten over projecten in onze bedrijfstak samen met belangrijke projectmedewerkers. Deze informatie omvat naam, functie en zakelijke contactgegevens. Als dit gebeurt, brengen we u op de hoogte door middel van de beschikbare contactgegevens en geven we u de kans om het gebruik van uw gegevens te weigeren voor het aanbieden van legitieme bedrijfscommunicatie over onze producten en diensten.

 

1.2 Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Hoe en waarom we uw gegevens gebruiken zal afhankelijk zijn van de dienst die u gebruikt. Hieronder wordt het gebruik uitgelegd. 

Waarom verwerken we deze persoonlijke gegevens?

Wat is de wettelijke basis voor dergelijke verwerking?

Om toestemming te geven voor toegang tot onze diensten.

Wanneer u een dienst aanvraagt, zoals een account of training aanmaken, mobiele diensten of applicaties gebruiken, of toegang krijgen tot de klantendienst, zijn bepaalde persoonlijke gegevens nodig om te garanderen dat we contact met u kunnen opnemen en aan te bieden wat werd gevraagd. We willen ook garanderen dat u de kans krijgt om enige toepasselijke algemene voorwaarden na te zien en te aanvaarden.

Om u de informatie die u vraagt aan te kunnen bieden.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is nodig om te antwoorden op uw vraag.

Om uw account te beheren, bijvoorbeeld door u wachtwoordherinneringen of meldingen te sturen omtrent wijzigingen in uw accountgegevens.

Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons noodzakelijk om u een online account aan te kunnen bieden en om aan uw verzoeken te kunnen voldoen.

Om uw bestelling waarbij u een aankoop hebt gedaan via onze websites uit te voeren, om contact met u op te nemen over verkoop en als onderdeel van onze klantrelatie- en ondersteuningsprocedures.

Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen na te komen wanneer u een bestelling op deze website hebt geplaatst.

Om aanbevelingen te doen voor shoppers op onze eStore.

Het is in ons legitieme belang om gedragsgegevens te verzamelen over shoppers, zoals welke producten de shoppers zoeken, bekijken, in het winkelmandje plaatsen en meer. Deze gegevens kunnen dan gebruikt worden om aanbevelingen te doen.

statistische analyses uit te voeren van het gebruik van de website en onze services om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt en verbeteringen aan te brengen. 

Het is in ons legitieme belang om deze informatie in te kijken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt om ze te beheren en te verbeteren. Gezien geen gevoelige persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden en de verwerking slechts beperkt is, zijn we tot de conclusie gekomen dat ons legitiem belang om verbeteringen en analyses uit te voeren de voorkeur geniet op het belang van uw privacy.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten waaraan we onderworpen zijn, zoals fiscale of financiële rapporteringsvereisten.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze manier is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, om u een ervaring te bieden die is afgestemd op die interesses en voorkeuren.

Het is in ons legitieme belang om naar de voorkeuren te kijken die we aan uw browsegedrag ontlenen, zodat we inhoud kunnen personaliseren om beter aan uw behoeften als klant te voldoen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met uw marketingkeuzes.

Om uw wensen, verwachtingen en vereisten beter te begrijpen om onze activiteiten, producten en diensten, aanbiedingen, klantenservice en communicatie aan u te ontwikkelen.

Het is in ons legitieme belang om te kijken naar de feedback die we uit uw enquêtereacties halen om goede klantenservice en ondersteuning mogelijk te maken, uw vragen te behandelen, onjuiste gegevens te corrigeren of informatie te verzenden die u hebt aangevraagd. Als we in een enquête een individuele persoon willen kunnen identificeren, gebeurt dit alleen als dit expliciet wordt vermeld in de uitnodiging voor de enquête.

Om uw feedback van enquêtes in de loop van de tijd statistisch te analyseren om onze activiteiten, producten en diensten, aanbiedingen, klantenservice en communicatie aan u te ontwikkelen en te verbeteren.

Het is in ons legitieme belang om het gedrag en de patronen van klanten te analyseren door middel van de antwoorden op de enquête in de loop van de tijd om u aanbevelingen en aangepaste diensten te kunnen bieden op basis van de interesses van anderen met vergelijkbare gedragspatronen.

De enquête kan opnieuw naar u worden verzonden en we willen dan de resultaten van de vorige gelegenheid kunnen vergelijken om te controleren of we verbeteren.

Om reclame te personaliseren en de doeltreffendheid ervan te meten op onze website en websites van derden.

Met uw toestemming gebruiken we re-marketing cookies van externe aanbieders, bijvoorbeeld Adroll en Google Ads om relevante reclameboodschappen aan te bieden op ons netwerk van marketingpartners.

Om de behoeften van gebruikers beter te begrijpen, diensten te optimaliseren, ervaringen te verbeteren en onze diensten te verbeteren.

Met uw toestemming activeren we cookies die ons toelaten om uw ervaring beter te begrijpen en kunnen we deze gegevens, met uw expliciete toestemming, linken voor beter inzicht.

Om u communicatie te sturen over relevante oplossingen, producten en diensten, inclusief updates die van belang kunnen zijn, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

We sturen u alleen marketingmateriaal waar wij uw toestemming daarvoor hebben, een contractuele basis of waar we een legitiem belang hebben om u op de hoogte te houden.

Als u een vraag of een verzoek op sociale media indient, zal een mediaplatform op verzoek met u communiceren.

Het is in ons legitieme belang om de persoonlijke gegevens die u met ons deelt uit deze bronnen te gebruiken om gevraagde informatie te verstrekken, de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren en deel te nemen aan de gesprekken op die platforms. We zullen deze media NIET gebruiken voor ongevraagde directe marketing.

Nodig klanten uit om zich te registreren voor onze diensten, zoals support, eStore of nodig eindgebruikers uit om een mobiele elektronische sleutel aan te maken.

Het is in ons legitieme belang om klanten uit te nodigen zich in te schrijven voor onze diensten. Indien de klant er niet in slaagt zijn/haar account te activeren of de inschrijving te voltooien, zullen we de account uit onze diensten verwijderen.

Om onze klant te ondersteunen, moeten we soms een probleem simuleren en opsporen door middel van een kopie van hun database van onze producten en diensten te maken.

Het is in ons legitieme belang om ondersteuning te bieden en een kopie van de lokale database te verkrijgen, mits de toestemming van de klant. De database bevat persoonlijke gegevens van onze klanten, maar ook van hun klanten. Zodra het probleem is opgelost, worden persoonlijke gegevens verwijderd.

Om gepseudonimiseerde gegevens van klantendatabases te verwerken voor testdoeleinden, gebruikspatronen te onderzoeken, simulaties uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren.

Het is in ons legitieme belang om testscenario's te verbeteren voor onze producten en diensten, kwaliteit te verbeteren, verbeteringen uit gebruikspatronen te identificeren en doorlooptijd naar de markt te verkorten, wat uiteindelijk ook voordeel oplevert voor onze klanten.

 

 

1.3 Overdracht van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens mogelijk overdragen voor de hierboven vermelde doeleinden:

- Aan andere bedrijven binnen de ASSA ABLOY-groep,

- Aan derde partijen die diensten verlenen die verbonden zijn aan onze applicatie, webservices, en de andere doeleinden die hierboven zijn vermeld.

- Indien wettelijk verplicht,

- Aan bedrijfspartners,

- Aan verkopers.

Sommige ontvangers bevinden zich mogelijk in landen buiten de EU/Europese Economische Ruimte (EER).

In sommige gevallen hebben deze landen een lager beschermingsniveau dan binnen de EU/EER. Bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU/EER gebruiken wij modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een voldoende mate van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Deze modelcontractbepalingen, evenals informatie over landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, vindt u hier.

We nemen maatregelen om alle persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan een derde partij of aan andere landen te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals hierboven vermeld, inclusief een gegevensverwerkingsovereenkomst indien nodig.

 

1.4 Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens? 

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang nodig is om de doelstelling te vervullen waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij een langere retentieperiode wettelijk vereist of toegelaten is. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerken van een aanvraag of een bestelling, of om uw account of onze klantenrelatie te beheren en wanneer de vereiste retentieperiode is vervallen. Hieronder vindt u een lijst van retentieperiodes voor persoonlijke gegevens die relevant zijn voor deze Privacyverklaring.

Opgeslagen gegevenstype

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Contactgegevens die u verstrekt in formulieren, contactverzoeken en evenementen zoals uw naam, e-mailadres, regio/land en bedrijfsnaam.

Wordt verwijderd 24 maanden na het inactief worden of na 3 onbestelbare e-mails.

Uw antwoorden in enquêtes waaraan u deelneemt.

Wordt verwijderd 24 maanden na het einde van de enquêteperiode. Geaggregeerde gegevens die niet aan een individu kunnen worden gelinkt, kunnen langer bewaard worden. 

Marketingvoorkeuren zoals in- of uitschrijven voor het ontvangen van informatie en nieuwsbrieven via e-mail.

Wordt verwijderd 24 maanden na het inactief worden of na 3 onbestelbare e-mails.

Informatie omtrent onze zakenrelatie, zoals gegevens in bestellingen en offertes, vereisten die u ons verstrekt en leveringsinformatie. 

Voor de duur van de zakenrelatie en 5 jaar daarna. Gegevens kunnen langer bewaard worden als we er wettelijk toe verplicht zijn.

Applicatiegegevens van gebruikers op onze mobiele applicaties.

Wordt verwijderd na 24 maanden voor actieve gebruikers of na het inactief worden. 

Kopieën van klantendatabases met betrekking tot support-cases.

Verwijderd binnen 6 maand nadat de support-case werd opgelost.


1.5 Uw rechten 

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, hebt u het recht om:

- Een kopie aan te vragen van uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden

- Vragen dat we uw persoonlijke gegevens corrigeren of verwijderen (al kan dit betekenen dat we geen aanvragen of bestellingen kunnen verwerken, of dat uw account vervalt),

- Vragen dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld het gebruik van gegevens om onze website te verbeteren), of beperken hoe we deze verwerken (bijvoorbeeld als u de gegevens niet correct acht),

- De persoonlijke gegevens opvragen die worden gebruikt om u informatie aan te bieden die u vroeg, een bestelling te verwerken of uw account of relatie te beheren in een machinaal leesbaar formaat, die u naar een andere gegevensbeheerder mag overdragen, en

- Te allen tijde uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden.

Aanvragen om uw rechten uit te oefenen, kunt u richten aan:

“Attn.: ASSA ABLOY Global Solutions Data Protection Manager” 
Lodjursgatan 1
261 44 Landskrona
Sweden 

E-mail: privacy.hospitality@assaabloy.com

Als u een klacht hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om dit te melden aan de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit bij Datainspektionen, Box 8114, 104 20, Stockholm, Zweden. Details over de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit vindt u hier.

 

1.6 Wijzigingen in deze Privacyverklaring 

We kunnen deze Privacyverklaring mogelijk af en toe bijwerken als gevolg van wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen onze gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen (ook wanneer ze van kracht worden). De laatste versie van onze Privacyverklaring is beschikbaar op onze website.

Uw verder gebruik van onze digitale dienst na het in voege treden van dergelijke updates vormt de bevestiging van deze wijzigingen. Als u enige updates aan deze Privacyverklaring niet aanvaard, dient u onze digitale dienst niet langer te gebruiken.

 

1.7 Cookies

Een 'cookie' is een klein tekstbestand met informatie dat op uw computer is opgeslagen. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven, waaronder cookies van derde partijen. Sommige cookies kunnen uw gebruik van onze webpagina volgen, gepersonaliseerde inhoud en gerichte advertenties weergeven, het verkeer op de site analyseren en begrijpen waar onze doelgroep vandaan komt. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid. Voor meer informatie over hoe cookies werken, raadpleegt u: www.allaboutcookies.org


1.8 Beveiliging

We handhaven technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging te beschermen. Een aantal van de beschermingen die we gebruiken omvatten firewalls, dataversleuteling, toegangs- en autorisatiecontrole. Als algemene richtlijn op het internet, raden wij u aan om goed te zorgen voor uw gebruikersaccounts en deze niet te delen. Het is ook belangrijk om uw mobiele apparaat te beschermen en steeds de laatste software te gebruiken met de recentste beveiligingspatches.