Tekniske krav

Lås System
Den seneste generasjon av VingCard RFID lås, både Classic og Signature er begge kompatible med Mobil adgang. Det eneste man trenger å legge til er et lite Bluetooth Lavenergikort i låsen. Også for eldre utgaver av disse låssystemene, vil det være mulig å installere kort for bruk til kommunikasjon med mobil. De kan beholde det vesentligste av låsutstyret, men må oppgradere leseren i låsen samt tilføre et Bluetooth lavenergikort.

Software 
Løsningen krever den seneste versjonen av Visionline samt en lisens for mobil tilgang. Man vil da kunne koble seg til ASSA ABLOY Global Solutions Mobile Access service på en sikker måte .

Vil du vite mer om innovativ teknologi?

Klikk her for å finne din lokale leverandør!