Gangway & Muster Control

Gangway Control System er en sikker og fleksibel løsning for å kontrollere mannskap, passasjerer og besøkende, og gir rett statusrapport om hvem som er ombord eller på land, mens Muster Control (kontrollsted for oppmøter)…