Gangway & Muster Control

Gangway Control System är en säker och flexibel metod för att lagra besättning, passagerar- och besökardata och ger realtidsstatusrapporter om vem som är ombord och på land medan Muster Control använder trådlösa skanners för registrering och realtidsspåring av återsamlingstationer under säkerhetsövningar och nödsituationer.