Låshus 5320/8

Lock case 5320/8
Lock case 5320/8
Lock case 5320/8
Lock case 5320/8

Cylinderlåshus med 20 mm spärrbult.

Låsväska 5320/8 uppfyller alla krav på brandklass. Den är lämplig för frätande miljöer och tunga ytter- och innerdörrar. Den förstärkta 20 mm spärrbulten uppfyller USCG-standarderna.

Vill du veta mer om vår innovativ teknologi?

Klicka här för att kontakta en lokal distributör.