Tredje partens certifierade app

Tredje partens certifierade app

Denna lösning passar hotell som prioriterar funktionalitet i mobilappen utöver accesskontroll, men har ännu inte egna programinitiativ. Här kan de välja en lösning från en av våra utvalda appspecialister, som genom vårt Certified Partner Program redan har integrerat Mobil Access i sina produkter.

  • För hotell utan egna app initiativ.
  • Fler funktioner än bara access kontroll.
  • Mobil Access-funktionalitet integrerad i lösningar från utvalda appspecialistpartner.

Vill du veta mer om vår innovativa teknologi?

Klicka här för att kontakta en lokal distributör!