Polarbar Minibars

Polarbar Minibar, en kvalificerad minibar med generöst skåputrymme, enkel och snygg design, låg energiförbrukning och tyst absorptionsteknik, skapar stort mervärde för ditt hotell. Polarbar Minibars är tillgängliga med 30, 40 eller 60 L, kylaggregat samt inredningsljus, lås och glasdörr. Vi har flera alternativ som passar dina minibarbehov. Vi vill se till att vi erbjuder det du behöver. Polarbar hotellminibar är lika flexibel och bekväm, eftersom den är designmedveten.