Varför Polabar?

Kvalitet
Polarbar Minibar har kvalitetssäkrats för att uppfylla de senaste globala kylstandarderna för minibarer.

Design
Polarbar Minibar är utformad som antingen en fristående enhet, alternativt att den monteras i ett skåp eller liknande. Minibarerna finns i tre moderna mönster.

Teknologi
Polarbar minibar är utvecklade av experter och gör det möjligt för oss att erbjuda den bästa tekniken för ditt hotell.

Miljö
Polarbar Minibarer produceras så att alla resurser används effektivt så att miljön påverkas så lite som möjligt. Användningen av cyklopentan i isoleringsprocessen kombinerad med låg energiförbrukning, generöst utrymme gör att Polabar minibar är en fyrfaldig vinnare då det gäller, besparingar, kvalité och flexibilitet. 

Alla produkter är CE-certifierade och producerade enligt ISO9001: 2000 och ISO14000 standarder och WEEE-föreskrifter.

Vill du veta mer om vår innovativ teknologi?

Klicka här för att kontakta en lokal distributör.