/global/scaled/2714x555x0x389x2000x408/Other-VingCardElsafe-Image Archive-.com Archive-White-Papers-iStock_000029879492Large.jpg
Providing the Next Step in Security and Mobility to Those Most in Need

How advanced access technologies are working to equip senior citizens, their communities and facilities with enhanced freedom, safety and peace-of-mind

White Paper on Senior Living Facilities

ASSA ABLOY Hospitality har produkter installerade i ett antal universitet och skolor runt om i världen. Vi försöker hela tiden använda innovativa lösningar som skapar mervärde för studentinstitutioner genom ökad säkerhet, trygghet och användarvänlighet.