/Other/VingCardElsafe/Image%20Archive/.com%20Archive/Page%20Graphics%20.com/Mobile%20Access/2017/White%20Papers/Hotel.jpg
Mobile Access White Paper

The white paper focuses on how to enhance security and accessibility. and provides an in-depth market insight  on the advantages  of adopting this solution.

Mobile Access White Paper - Hotels leveraging Mobile Access as a Solution

ASSA ABLOY är den största globala leverantören av intelligenta lås- och dörrlösningar. Med hjälp av de senaste teknologierna och beprövade metoder utvecklar ASSA ABLOY hela tiden innovativa lösningar som skapar mervärde för kunderna, genom ökad säkerhet, trygghet och användarvänlighet, på både mogna och nya marknader.