/global/scaled/6425x1310x0x816x2000x408/Other-VingCardElsafe-Image Archive-.com Archive-Page Graphics .com-Mobile Access-Essence_East Miami Hotel12205_Key (1).jpg
The Evolution of RFID

Since its introduction, radio frequency identification (RFID) technology has transformed the way hotels offer their amenities and manage operations

The Evolution of RFID - White Paper

ASSA ABLOY Hospitality har produkter installerade i ett antal universitet och skolor runt om i världen. Vi försöker hela tiden använda innovativa lösningar som skapar mervärde för studentinstitutioner genom ökad säkerhet, trygghet och användarvänlighet.