คิดทบทวนอีกครั้งว่าผู้คนเคลื่อนผ่านโลกพวกเขาอย่างไร