Lวเรือนกุญแจ 5332/8

Lock case 5332/8
Lock case 5332/8
Lock case 5332/8
Lock case 5332/8

ตัวเรือนกุญแจแบบล็อกตาย

ตัวเรือนกุญแจ 5332/8 เป็นไปตามข้อกำหนดคลาสการทนไฟทั้งหมด
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน และสำหรับประตูที่ต้องการการล็อกตายอัตโนมัติ
แนะนำให้ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปิดประตูและแผ่นล็อกประตูไฟฟ้า

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!