Lวเรือนกุญแจ 5312/8

Lock case 5341/8
Lock case 5341/8
Lock case 5341/8
Lock case 5341/8

ตัวเรือนกุญแจทรงกระบอกพร้อมลิ้นล็อกตาย

ตัวเรือนกุญแจ 5312/8 เป็นไปตามข้อกำหนดคลาสการทนไฟทั้งหมด
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกรอ่นและมีเฉพาะฟังก์ชันลิ้นล็อกตายเท่านั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!