Lวเรือนกุญแจ 5341/8/5390

Lock case 5341/8/5390
Lock case 5341/8/5390
Lock case 5341/8/5390
Lock case 5341/8/5390

ตัวเรือนกุญแจทรงกระบอกแบบติดตั้งกับพื้นผิว

ตัวเรือนกุญแจ 5341/8/5390 เป็นไปตามข้อกำหนดคลาสการทนไฟทั้งหมด
เป็นแบบยึดกับผิวหน้า และเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!