ล็อคเหล็ก

กล่องล็อคแบบ 50 ซีรี่ส์ เช่นกล่องล็อค Rim Cylinder และระบบล็อคด้วยกลไกและไฟฟ้า: กล่องล็อค Profile Cylinder แคบของ TrioVing 50-ซีรี่ส์ สามารถเลือกได้ทั้งขนาด 25 มม. หรือ 35 มม. (วัดจากด้านหน้าของฝาล็อคไปยังกลางแกนกุณแจ) กล่องล็อคถูกสร้างขึ้นสำหรับประตูที่มีกรอบแคบทำจากไม้เหล็กหรืออลูมิเนียม กล่องล็อคฝาปิด กล่องล็อค TrioVing Rim Cylinder มีให้เลือกเป็นกล่องล๊อคแบบสลักปกติ กับ กล่องล๊อคแบบ สลักตายตัว Abloy Motor and Solenoid locks and Solid and HES Electric Striker plates.