การควบคุม ทางเดินและการรวมกลุ่ม

ระบบควบคุมทางเดิน เป็นวิธีการที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นในการจัดเก็บข้อมูลลูกเรือผู้โดยสารและผู้เยี่ยมชมและให้รายงานสถานะเวลาจริงของผู้ที่อยู่บนเรือและบนบกในขณะที่การควบคุมการรวมกลุ่ม ...