หมายเหตุเรื่องคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

‘คุกกี้’ เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บไซต์และเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานโดยเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานระหว่างที่ผ็ใช้งานกำลังสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ต

คุกกี้มีประเภทต่าง ๆ ด้วยกัน:

  • คุกกี้สำคัญ; ระบบของเว็บไซต์จะมีปัญหาถ้าไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราได้เต็มศักยภาพ พวกมันติดตั้งให้ทำหน้าที่ตอบสนองต่อคำสั่งของคุณในเว็บไซต์ เช่นการตั้งค่าการใช้งาน การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกข้อมูล
  • คุกกี้การใช้งาน; คุกกี้เหล่านี้ทำหน้าที่จดจำการตั้งค่าที่คุณตั้งเอาไว้กับเว็บไซต์ของเราเช่นขนาดตัวอักษรหรือภาษา
  • คุกกี้ปฏิบัติการ; ใช้เพื่อติดตามรูปแบบการค้นดูข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงข้อมูลและบริการของเรา 
  • คุกกี้บุคคลภายนอก;  คุกกี้บุคคลภายนอก; ใช้โดยเนื้อหาที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์ของเราจากแหล่งเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น LinkedIn คุกกี้บางประเภททำหน้าที่ติดตามข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลเป้าหมาย

We are continuously working to improve our digital services and website. It is possible that the functionality of this website may be modified to add new features, content or services which may require a revised cookie notice. We recommend that you review our cookie notice regurlarly.

For more information contact: privacy.hospitality@assaabloy.com