Политика за сигурност на продуктите.

ASSA ABLOY Hospitality се ангажира да осигурява продукти с най-висока сигурност. Въпреки, че се стремим да елиминираме уязвимостта още по време на разработването, уязвимостта на софтуера си остава възможна днес, а ние сме подготвени да реагираме, ако и когато бъде установена такава. ASSA ABLOY Hospitality съветва клиентите си да инсталират последните издания и актуализации за продуктите, актуализации на сигурността и сервизни пакети, за да си осигурят възможно най-голяма безопасност. Обърнете внимание, че ASSA ABLOY Hospitality може да не е в състояние да предостави актуализации на сигурността за по-старите продукти, в който случай се препоръчва надграждане към поддържана версия.

За да получавате актуализации и информация, свързани със сигурността, трябва да се регистрирате; посетете  https://assaabloyhospitality.service-now.com/user_registration_request.do