Обща политика за качество, здраве, околна среда, безопасност и устойчивост

/Other/VingCardElsafe/Image%20Archive/.com%20Archive/Page%20Graphics%20.com/General%20Pages/Top%20banners/Banner-sustainability2.jpg

ASSA ABLOY Hospitality е световен лидер в хотелиерската индустрия, предоставящ спокойствие за туристите на всяко едно място с иновативни, най-съвременни решения относно сигурността.

Чрез рационализирани процеси, солидни партньорства с доставчици и интегрирано непрекъснато усъвършенстване, ASSA ABLOY Hospitality предлага на клиентите си най-добрите продукти и услуги на пазара, като в същото време служителите им работят в една възнаграждаваща и безопасна работна среда.

ASSA ABLOY Hospitality работи упорито за свеждане до минимум на въздействието от дейността си върху околната среда посредством различни корпоративни политики за устойчиво развитие.

Качеството е основният компонент на марката ASSA ABLOY. Докато съответствието с изискванията на клиентите и постигането на 100 % удовлетворени клиенти е наша втора природа, ASSA ABLOY Hospitality се стреми да гарантира дълготраен успех на клиентите сиВашият успех.