Аксесоари

Когато целостта на дизайна е основен приоритет, е налице желание за сливане на необходимото техническо оборудване с интериора, превръщайки го по този начин в практически невидимо за крайния потребител. Разполагаме с гама от аксесоари за.