Muster Control

Система, използваща безжични скенери за регистрация и следене на лица в реално време в сборни пунктове по време на тренировки за безопасност и при извънредни ситуации