Издаване на ключове

Как се генерира дигитален ключ – екосистемата

  1. Гостът потвърждава мобилната резервация, а сървърът на хотела инициализира регистрацията.
  2. Системата за управление на имуществото (СУИ) на хотела определя стая и поисква от Visionline* да генерира ключ.
  3. Visionline генерира дигитален ключ и го изпраща към базираните в облака мобилни услуги на ASSA ABLOY за безопасна доставка по въздух. 
  4. Базираните в облака мобилни услуги на ASSA ABLOY кодират и предоставят безопасно ключа на съответния телефон. 
  5. Смартфонът на госта получава кодиран ключ в защитено хранилище за ключове в приложението. Когато се доближи до бравата, приложението за достъп изпраща кодирания ключ към бравата посредством защитен канал за комуникация. 
  6. Бравата дешифрира дигиталния ключ и отключва вратата. 

*Visionline е софтуер за контрол на достъпа на ASSA ABLOY Global Solutions, който управлява и генерира ключове за хотелски стаи. 

Искате ли да знаете повече за нашата иновативна технология?

Натиснете тук, за да се свържете с представител за България