Регистрация

Опростено описание на регистрационния процес

  •  Гостът изтегля приложението, регистрира се и приема използването на дигитални ключове.
  • Сървърната система, на която се намира приложението на хотела, изпраща заявка за код за покана към мобилните услуги на ASSA ABLOY Global Solutions.
  • Кодът за покана се създава в мобилните услуги на ASSA ABLOY Global Solutions. Там се регистрира уникален идентификационен код.
  • Кодът за покана се връща от мобилните услуги на ASSA ABLOY през сървърната система, на която се намира приложението на хотела, до мобилния телефон на госта.
  • Приложението на мобилния телефон стартира автоматично процеса на удостоверяване с мобилните услуги на ASSA ABLOY с получения код за покана. 
  • Уникалният идентификационен код е съхранен в базата данни на мобилните услуги на ASSA ABLOY Global Solutions..

Искате ли да знаете повече за нашата иновативна технология?

Натиснете тук, за да се свържете с представител за България