Защо ние?

Световният лидер в мобилния достъп за хотели

С над 130 000 хотелски врати с вече монтирани VingCard брави за мобилен достъп в целия свят, нашите решения са изпробвани и доказани. Свържете се с нас, за да научите повече за най-добрите в бранша мобилни решения за достъп и за това как можем да Ви помогнем да започнете да ги използвате в обектите си.

Надеждност

  • Разработена и пригодена за висок трафик и висока надеждност
  • Техническа поддръжка, обучения
  • Цялостни споразумения за услуги

Услуги по внедряване на системата

  • Цялостна програма за внедряване на системата
  • Специално създадени екипи за внедряване на системата

Сигурност 

  • Сигурността на системата е осигурена от Seos и е базирана на най-добрите в категорията си стандарти за криптография
  • Безопасност, конфиденциалност и доставка на дигиталния ключ