Система и Софтуер

Продуктът ни Visionline е безжично решение за заключване със самостоятелни електронни хотелски брави, които работят в онлайн режим чрез радиочестотна идентификация (RF-онлайн), базирана на отворената платформа Zigbee с висока сигурност.

Discontinuation Notice

With ASSA ABLOY Global Solutions committed to providing the latest in secure access technology, our Vision-branded access management platform has been discontinued. For more details and support information for existing customers, please click here.