หน้านโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ASSA ABLOY Hospitality ให้คำมั่นใจในการมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง แม้ว่าเราได้พยายามอย่างหนักที่จะขจัดจุดอ่อนต่างๆ ในระหว่างการพัฒนา แต่ในความเป็นจริงของทุกวันนี้ จุดอ่อนของซอฟต์แวร์ก็ยังคงมีอยู่ และเราคอยเตรียมพร้อมที่จะรับมือหาก/เมื่อพบจุดอ่อน ASSA ABLOY Hospitality แนะนำให้ลูกค้าติดตั้งซอฟต์แวร์ รุ่นล่าสุดของผลิตภัณฑ์และอัปเดตด้านความปลอดภัย และเซอร์วิสแพ็ก เพื่อรักษาความปลอดภัยให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรดทราบว่า ASSA ABLOY Hospitality อาจไม่สามารถออกอัปเดตด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นที่เก่ากว่าได้ โดยในกรณีนี้ เราแนะนำให้อัปเกรดเป็นรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนของอัปเดตนั้น

เพื่อได้รับความปลอดภัยในด้านอัปเดตและข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อการอัปเดตดังกล่าว โปรดไปที่ https://assaabloyhospitality.service-now.com/user_registration_request.do

โปรดตรวจสอบให้ระบบ Windows ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Vision หรือ Visionline ที่ทำงานนั้นให้ทันสมัยด้วยการอัปเดตด้านความปลอดภัยล่าสุดจาก Microsoft นอกจากนี้รวมทั้งซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายของคุณ เช่น ไฟร์วอลล์ เป็นต้น จำเป็นต้องอัปเดตให้ทันสมัยด้วย นี่คือสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้