การลงทะเบียน

คำอธิบายขั้นตอนอย่างง่ายในการลงทะเบียน

  • แอพพลิเคชันดาวน์โหลดแอพฯ ลงทะเบียนและยอมรับการใช้คีย์ดิจิทัล
  • ระบบแบ็กเอนด์แอ็พพลิเคชันของโรงแรมจะส่งคำขอรหัสคำเชิญไปยังระบบบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ  ASSA ABLOY Hospitality
  • รหัสเชิญสร้างขึ้นที่ระบบบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ  ASSA ABLOY Hospitality มีรหัสเฉพาะที่ลงทะเบียนไว้ที่นั่น
  • รหัสเชิญจะถูกส่งคืนจากระบบบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ  ASSA ABLOY ผ่านระบบแบ็กเอนด์ของแอนดรอยด์ไปยังโทรศัพท์มือถือของแขก
  • แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือจะเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์โดยอัตโนมัติกับระบบบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ  ASSA ABLOY พร้อมรหัสรับคำเชิญที่ได้รับ
  • รหัสเฉพาะที่จะเก็บไว้ในฐานข้อมูลระบบบริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ ASSA ABLOY Hospitality

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!