การเชื่อมต่อกับ mer

การเชื่อมต่อกับ mer

โซลูชั่นนี้สร้างขึ้นสำหรับโรงแรมที่มีแอปพลิเคชันแอปของตัวเองที่ต้องการรวมการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับแอปและระบบส่วนหลังของตนเอง ASSA ABLOY Hospitality จัดเตรียมเครื่องมือที่เอาไว้สำหรับพัฒนาโปรแกรมระบบการเข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ (SDK) พร้อมด้วยบริการจากผู้ชำนาญการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อระบบรวมเข้าด้วยกัน

  • สำหรับโรงแรมที่มีโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นของตนเอง
  • เชื่อมต่อระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่กับระบบส่วนหน้าและระบบส่วนหลังของโรงแรม
  • ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการเข้าถึงระบบเคลื่อนที่และบริการจากผู้ชำนาญการ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!