ล๊อคอิเล็คทรอนิกส์- VingCard E100

VingCard E100 พร้อมเครื่องอ่าน RFID สามารถใช้งานกับระบบ VingCard Visionline ได้ เนื่องด้วย E100 มีแผ่นครอบลูกบิดประตูหลากหลายแบบสำหรับพื้นที่และตัวล็อกทรงกระบอกที่แตกต่าง จึงสามารถใช้งานได้กับมาตรฐานหลายแบบและสลักกลอนที่แคบได้ ความหลากหลายดังกล่าวเหมาะสำหรับทั้งประตูห้องพักแขกและบริเวณใช้งานส่วนหลังบ้าน ที่ประเภทของประตูอาจแตกต่างได้

ประโยชน์

 • ใช้งานได้กับสลักกลอนหลายแบบ ได้แก่ สไตล์แคบ (แป้นสลักกลอนที่มีขนาดเล็กถึง 40 มม.) เหมาะสำหรับประตูกระจกกรอบอลูมิเนียม สลักกลอนแบบมีฝาครอบเหมาะสำหรับประตูบานเลื่อน
 • ใช้งานง่ายกับการติดตั้งล็อกแบบอื่นๆ เพิ่มเติม
 • สามารถใช้เวอร์ชันพรีเมียมกับประตูที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหนี
 • สามารถใช้เวอร์ชันพรีเมียมกับประตูหนีไฟและประตูควบคุมควัน
 • ทนการกัดกร่อนได้ดี
สเปค

Features:

 • Supports narrow style doors (down to 40mm backset)
 • Rugged stainless steel finish
 • Suitable for mixed VingCard installation
 • Cylinder cut-outs for DIN
 • Scandinavian and Swiss versions
 • Quick and easy installation
 • Fully compatible with Visionline and Lock Service
 • Minimalistic and modern design.IP rating (IP52)
 • Battery capacity for 40,000 openings

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของเรา?

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่!